Členská základna

Odbor KČT Horní Datyně ( oblast Beskydy) tvoří v r. 2011 110 členů, převážně z Horní Datyňe, ale také z Vratimova, Václavovic a Šenova jedná se o klub, jehož rozsah opravňuje k názvu „Slezská brána“, podle sdružení obcí. Členy mnohdy zůstávají i ti, kteří se přestěhovali do ostravských sídlišť, apod.

TJ Horní Datyně sdružuje kromě zmíněného KČT také odbor Asociace sportu pro všechny (ASPV) a oddíl Stolního tenisu. Tyto odbory se věnují jak mládeži, tak dospělým. Členové mohou využívat hřiště, tenisový kurt nebo tělocvičnu.

Výbor KČT Horní Datyně

Mgr. Jan Sládek
Na Pasekách 191, 739 32 Horní Datyně
Tel.: 776 126 091
kct.sladek@quick.cz

František Sochorek
Vilová 47, 739 32 Horní Datyně
Tel.: 737 158 581
f.sochorek@seznam.cz

Vlastimil Kusák
Na Pasekách, 717 00 Ostrava-Bartovice
Tel.: 724 122 356
klikosek@seznam.cz

Vladimír Kuchař
K Hájence 232, 739 32 Horní Datyně
Tel.: 720 251 425
randy.vk@seznam.cz

Ing. Jan Tlolka
Vratimovská 247, 739 32 Horní Datyně
Tel.: 603 489 110
jan.tlolka@smvak.cz