Historie Klondyku

Proč název KLONDYKE?

klond
Legendy se těžko vyvracejí,
Lidé si budou dál přát
slyšet pohádky o zlaté horečce.
Ale není třeba nic přidávat,
nic přikrašlovat.

Zlato! Zlato! – tento pokřik se strhl více než před sto lety na Aljašce a vyvolal velkou zlatou horečku, která zachvátila Spojené státy a uvedla do pohybu na sto tisíc lidí. Aljaška byla zlatokopeckou republikou, kde vládlo všechno jiné, než kanadské nebo americké zákony. Drsní muži se zde na konci 19. století řídili vlastními pravidly. Svým způsobem to byl sen o pozemském ráji. Pak však přišlo peklo zvané zlatá horečka. Rozpoutal ji bílý indián George Washington Carmack. Dne 16. 8. 1896 našel zlato v Kraličím potoku. Společně s náhodným známým Robertem Hendersonem prozkoumali okolí Klondyku. Šťastnější byl Carmack na Hendersona nezbylo téměř nic. O vánocích 1896 vypukla honba za zlatem – zatím na Aljašce. To se však mělo změnit. 15. 7. 1897 v San Francisku přistává patnáct otrhaných zlatokopů a sebou mají pytlíky a zavařeninové láhve plné zlata, nuggetů i prachu. O dva dny později je to 68 šťastlivců s celkem dvěma tunami zlata. Západní pobřeží zachvacuje šílenství. Dva tisíce osob žádají lístek na Klondyke. 1. 9. 1897 vyráží za zlatem 9 000 lidí, v zástupu je i Jack London. Děsivou přehlídkou lidské touhy, byl přechod průsmykem Chilkoot. Za první zimu tudy prošlo za nelidských podmínek 20 000 dobrodruhů. Po Yukonu plují často na narychlo zhotovených plavidlech… Kanadská jízdní policie do vnitrozemí pouštěla pouze zlatokopy, kteří měli tunu zásob a materiálu. Tisíce mužů i žen co překonali cestu smrti se dostali do hladové situace ve zmrzlém Dawson City. Zlato nalézali, ale zbohatl již málokdo.

Mezitím tisíce nejrůznějších lidí zažilo velké, dramatické tažení za zlatem. Čas změnil dřinu, odříkávání a nouzi v romantické dobrodružství. Nezměněny a nezapomenuty však zůstávají příběhy přátel a kamarádů, kteří přežili díky houževnatosti, ctižádosti, síle, přátelství, kamarádství, vzájemné pomoci, kteréžto vlastnosti byly nezbytné k životu v drsné, krásné přírodě dalekého severu.

I v nás je kus této romantiky. Jiného zlata. Tak proto název Klondyke.

klondyke9 klondyke10